Εκπαίδευση

Εκπαίδευση

Η Γ’ τάξη του Δημοτικού Σχολείου Τύμπου τη χρονιά 1966-1967

Στο χωριό είχε λειτουργήσει σχολείο λίγο πριν την κατάκτηση της Κύπρου από τους Άγγλους το 1878. Το 1865 ο δάσκαλος Μιχαήλ Χ. Τύμβιος με επιστολή του στον αρχιεπίσκοπο, ζητούσε την ίδρυση σχολείου στο χωριό του, την Τύμπου, πράγμα που σημαίνει ότι μέχρι τότε δεν υπήρχε ακόμα σχολείο.

Το σχολείο μέχρι το 1930 περίπου λειτουργούσε σε ξεχωριστό χώρο για τα αγόρια και σε ξεχωριστό για τα κορίτσια. Λειτουργούσε δηλαδή Αρρεναγωγείο και Παρθεναγωγείο, μονοδιδάσκαλα και τα δύο. Το πρώτο λειτουργούσε στο χώρο που κτίστηκε ειδικά για το σκοπό τούτο στο «Τζιηπί» και το Παρθεναγωγείο λειτουργούσε στο σπίτι της Τυμπιούς. Ο Μιχαήλ Σταυρή θυμάται σαν δάσκαλο στο Αρρεναγωγείο στη δεκαετία του 1920 τον Στέλιο Πάπουτσο από τον Στρόβολο και δασκάλα στο Παρθεναγωγείο την αδελφή του. Πολύ λίγοι μέχρι εκείνη την εποχή πήγαιναν και τα έξι χρόνια στο σχολείο. Αλλά και τα χρόνια που πήγαιναν, πολλά παιδιά από το Μάρτιο και μετά διέκοπταν τη φοίτηση για να αναλάβουν την φροντίδα των νεογέννητων προβάτων, των «Μαρτουδκιών». Επίσης οι λίγοι τυχεροί που τέλειωναν το Δημοτικό δεν μπορούσαν να διανοηθούν φοίτηση σε Γυμνάσιο, με τα τότε δεδομένα.

Χαρακτηριστικά ο Μιχαήλ Σταυρή μας είπε: «Ύστερα που το Δημοτικό έμπηκα εις τη δουλειά. Εγόρασέ μου ο τζιήρης μου δκιο βούκια τζιαι έναν άλετρον τζαι έβαλέ με τα πισών του ζευκαρκού. Στα δώδεκα μου έκαμνα ζευκάρι. Το άλετρο έπιαννά το με τον νόμο να το σηκώσω.»

 Για το ίδιο θέμα ο Γεώργιος Κωνσταντή Χατζησάββα αναφέρει στο κείμενό του «Το ημερολόγιο της Ζωής μου»:

«Εγίνηκα 6 γρονών και πήγα στο σχολείο

Με πολλή χαρά και μεγαλείο

Επήγενα χαρούμενος έως την Πέμπτη τάξην

Εύκαλέ με ο τζιήρης μου και έλαμνα αμάξι.

Έντεκα χρόνων ήμουνα και έκαμνα ζευκάρι

Ενιάζαμεν, εδιολίζαμεν και σπέρναμεν σιτάρι και κριθάρι».

Γύρω στα 1930 αποφασίστηκε να λειτουργήσει κοινό σχολείο για αγόρια και κορίτσια σε κοινό χώρο και συγκεκριμένα στο «Τζιηπί». Η απόφαση αυτή πρωτοποριακή έως «προκλητική» για τα ήθη και τις αντιλήψεις της κλειστής κοινωνίας του χωριού, είχε ως αποτέλεσμα τα περισσότερα κορίτσια να διακόψουν τη φοίτηση, ακόμα και από τις πιο μικρές τάξεις.

 Το νέο Δημοτικό σχολείο της Τύμπου κτίστηκε γύρω στο 1945 και είχε πέντε αίθουσες, με αποτέλεσμα όταν το σχολείο λειτούργησε κανονικά εξατάξιο, αναγκαστικά να χρησιμοποιούνται, για τη στέγαση μιας τουλάχιστον τάξης, άλλοι χώροι. Το παλιό σχολείο στο Τζιηπί λειτούργησε αρκετά χρόνια σαν δημόσιο νηπιαγωγείο. Το νέο Δημοτικό σχολείο επεκτάθηκε γύρω στα 1967–68 με το κτίσιμο, στο ίδιο χώρο, της νέας πτέρυγας που περιελάμβανε δύο αίθουσες διδασκαλίας και μια για οικοκυρικά. Το σχολικό έτος 1973–74 φοιτούσαν στο Δημοτικό Σχολείο Τύμπου 170 μαθητές.

Σχολιάστε